Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, pokud chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy


Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží: 

......................................................................................................................................................

Datum objednání zboží: ..........................................................................................................

Jméno a příjmení kupujícího spotřebitele:..........................................................................

Adresa kupujícího spotřebitele: ...........................................................................................

.....................................................................................................................................................

Číslo prodejního dokladu: .....................................................................................................

Číslo objednávky: ....................................................................................................................

Kupní cena má být vrácena bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo:

................................................ /........................

Podpis kupujícího spotřebitele (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):


..................................................................................................................................................


Datum: .........................................................
Prodávající - adresát: Soňa Harabišová, Sídl. Beskydské 1189, 74401 Frenštát p.R.
IČO 62369296, vedena u Městského úřadu ve Frenštátě p.R. pod č.j. OŽV/154/2009/MAR/2.


Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy je ke stažení zde.